„BURSTNER-POLSKA” Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Dotacja na kapitał obrotowy dla „BURSTNER-POLSKA” Sp. z o.o.”

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Realizacja projektu: od 01-08-2020 do 31-10-2020

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie projektu z UE:  18 744,00 PLN

FE_POIR_poziom_pl
znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk
FE_POPC_poziom_pl